Prostaatklachten?

Laserbehandeling prostaat: HoLEP en Green Light bij vergrote prostaat

Als medicijnen bij plasklachten niet (meer) voldoende werken, dan kan een operatie uitkomst bieden. Dit kan het beste met een laser gebeuren. Een laseroperatie aan de prostaat kan worden uitgevoerd met een HoLEP laser of een Green Light Laser (GLL).

HoLEP is een definitieve oplossing voor sterk vergrote prostaten, waarbij de prostaat van binnen volledig wordt uitgepeld. Bij Green Light Laser wordt het binnenste van de prostaat verwijderd, zodat de plasklachten verdwijnen of verminderen.

Direct verder lezen over HoLEP laser

Hoe maakt u een afspraak voor laseroperatie? 

Drs. Oncko van Vierssen Trip Uroloog Andros Clinics

HoLEP is een effectieve lasertechniek om plasklachten definitief op te lossen bij een forse prostaatvergroting.

Drs. Oncko van Vierssen Trip Uroloog Andros Clinics
Drs. Oncko van Vierssen Trip Andros Clinics

Juiste behandeling op het juiste moment

Bij plasklachten bekijken onze artsen eerst samen met u wat medicijnen en aanpassingen in de leefstijl voor u kunnen doen. Want ook bij een prostaatvergroting staat Andros voor ‘de juiste behandeling op het juiste moment’.

Laserbehandeling Prostaat Andros Clinics

Medicijnen bij vergrote prostaat

Vaak lukt het om de plasklachten onder controle te krijgen met medicijnen. Met alfa-blokkers kan er meer ruimte voor de plasbuis gecreëerd worden. Voor het verkleinen van de vergrote prostaat worden 5-alfa-reductase inhibitoren toegepast. Ook een combinatie van beide medicijnen is mogelijk.

Vergrote prostaat opereren

Op den duur kunnen deze medicijnen onvoldoende effectief worden en groeit de prostaat door. Dan zal de uroloog mogelijke ingrepen of operaties met u bespreken. De “traditionele” operatie is TURP waarbij prostaatweefsel van binnenuit wordt weggeschraapt via de plasbuis.

Bij een TURP operatie wordt de prostaatvergroting echter meestal niet volledig weggehaald en er kunnen complicaties optreden zoals bloedingen en infecties. Deze complicaties komen veel minder voor bij een laserbehandeling. Daarom kiest Andros voor laseren met de HoLEP laser of Green Light laser.

Wat is een HoLEP laserbehandeling?

HoLEP staat voor Holmium Laser Enucleatie van de Prostaat. Bij een HoLEP laserbehandeling wordt de hele ‘binnenkant’ van de prostaat ‘leeggemaakt’. Dit noemen we ‘uitpellen’. De uroloog kan met de laser langs het kapsel de vergrote goedaardige prostaatkwabben volledig uitpellen. Daarna wordt deze uitgepelde prostaatkwab verwijderd. Het prostaatkapsel blijft intact.

De prostaatklier wordt bij deze ingreep dus niet volledig verwijderd. HoLEP is met name geschikt voor een forse prostaatvergroting. Het voordeel is dat het weefsel ook in de toekomst niet meer kan aangroeien waardoor opnieuw plasklachten ontstaan. Ook kan het verwijderde weefsel microscopisch worden onderzocht op prostaatkanker.

De HoLEP laserbehandeling wordt in het buitenland al jarenlang succesvol toegepast. In Nederland biedt een zeer beperkt aantal ziekenhuizen de HoLEP aan. Opereren met de HoLEP laser vereist een specialistische training van de uroloog.

HoLEP Laser Prostaatoperatie Uitleg Andros Clinics

Afbeelding HoLEP laserbehandeling

Green Light Laser Prostaat Uitleg Andros Clinics

Afbeelding Green Light Laserbehandeling

Wat is een Green Light laserbehandeling?

Green Light wordt met name gebruikt bij een beperkte prostaatvergroting die de plasbuis dichtdrukt. Met de Green Light laser wordt het prostaatweefsel plaatselijk gevaporiseerd (verdampt). Er wordt een vrije ruimte gemaakt rondom de plasbuis waardoor het weefsel de doorgang niet meer dichtdrukt. Deze ingreep kan vaak ook worden toegepast bij het gebruik van bloedverdunners. Voorafgaand aan de ingreep moet dan worden gestopt met de bloedverdunners.

Wat is een TURP operatie?

De TURP operatie (transurethrale resectie van de prostaat) wordt veruit het meest toegepast in ziekenhuizen bij een vergrote prostaat. Via de plasbuis wordt door verhitting met elektriciteit prostaatweefsel weggebrand rondom de plasbuis. Bij Andros Clinics wordt een TURP operatie alleen in uitzonderlijke gevallen verricht (namelijk bij een zeer kleine maar hinderlijke prostaat aangroei) omdat een laserbehandeling meestal zorgt voor minder bloedverlies, korter een katheter en kortere opname.

Voordelen van laseren prostaat

 

  • minder bloedverlies
  • kortere katheter- en opnameduur
  • plassen kan snel weer normaal en vlot

Na de laserbehandeling prostaat

Na deze operatie heeft u geen zichtbare wond, maar wel een inwendige wond op de plek van de prostaat. U kunt de dag na de operatie weer naar huis. U mag naar huis als u zelf goed kunt plassen en er geen urine achterblijft in de blaas. Bij uitzondering gaat u met een tijdelijke katheter naar huis. Voordat u naar huis gaat vertellen de verpleegkundige en de arts u wat u de komende tijd kunt verwachten en wat u wel en niet mag doen.

De eerste tijd na de operatie moet u soms wat vaker plassen, het is wat gevoelig en branderig en u heeft niet direct de volledige controle hierover. Meestal zijn de ergste problemen binnen enkele weken verdwenen.

Welke behandeling?

De uroloog bekijkt samen met de cliënt welke mogelijkheden er zijn. Als met medicatie niet (meer) het gewenste resultaat kan worden bereikt, kan een operatie de juiste behandeling zijn. Welke operatie geschikt is, is afhankelijk van de situatie van de individuele cliënt. Hierbij spelen onder andere mee de algemene gezondheid, de mate van plasklachten en vorm/afmeting van de goedaardige prostaatvergroting.

Voor grote prostaten (circa 40-60 gram) wordt de voorkeur gegeven aan een Green Light Laserbehandeling omdat de duur van de ingreep dan aanvaardbaar blijft. Voor forse prostaten (circa 60 gram en meer) is de aanbeveling een HoLEP Laserbehandeling. Bij een zeer kleine maar hinderlijke prostaataangroei met veel klachten wordt een bipolaire TURP aanbevolen.

Hoe betrouwbaar is HoLEP laser?

Holmium Laser Enucleatie van de prostaat (HoLEP) wordt in het buitenland al jaren succesvol toegepast. Het vooraanstaande McGill University Health Centre publiceerde in 2011 op het Amerikaanse urologencongres een belangrijke studie over de lange termijn resultaten van de HoLEP behandeling. De studie, onder bijna 1000 patiënten die 10 jaar eerder deze ingreep ondergingen, toonde aan dat complicaties of vervolg behandelingen minimaal waren.

Droog klaarkomen na TURP of laserbehandeling prostaat

Na elke prostaatoperatie (dus bij TURP én bij laserbehandeling) ontstaat droog klaarkomen (retrograde ejaculatie). Bij een orgasme gaat het sperma niet meer naar buiten maar naar de blaas, dat is namelijk de weg van de minste weerstand. Bij de eerst volgende keer dat u plast, komt dit sperma met de urine mee naar buiten. Dat kan helemaal geen kwaad, maar dat moet u wel weten vóór u tot deze operatie besluit.

Wat u verder nog wil weten

  • Het risico op incontinentie en impotentie bij TURP, Green Light Laser en Holep Laser is klein en niet te vergelijken met de risico’s na een ingreep voor prostaatkanker.
  • Medicijnen zoals tamsulosine, alfusozine, finasteride of dutasteride mogen na de operatie (uiteraard) worden gestaakt.

Hoe maakt u een afspraak voor een laseroperatie?

De HoLEP laseroperatie wordt in een extern ziekenhuis uitgevoerd door Oncko van Vierssen Trip, onze eigen ervaren uroloog van Andros. Dit kan in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp of in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis in Aalst (België).

Green Light laserbehandelingen worden momenteel niet door onze eigen urologen uitgevoerd. We kunnen u hiervoor doorverwijzen naar diverse ervaren urologen in ziekenhuizen.

Intake bij uroloog

Allereerst wordt er een intake voor u ingepland bij Oncko van Vierssen Trip, de uroloog die laseroperaties uitvoert. Tijdens deze intake bekijkt hij of een HoLEP laserbehandeling voor u de geschikte behandeling is. Is dit de juiste behandeling voor u? Dan zal de uroloog samen met u bekijken waar de behandeling gepland kan worden. U wordt vervolgens op onze aanmeldlijst geplaatst door de secretaresse die de coördinatie van de laserbehandelingen verzorgd.

Op de aanmeldlijst

In de meeste gevallen kunt u bij ons eerder terecht dan in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Toch adviseren wij u om u, naast onze aanmeldlijst, ook aan te melden op een wachtlijst van een ziekenhuis of prostaatcentrum waar ook laserbehandelingen worden uitgevoerd. U weet dan zeker dat u zo spoedig mogelijk geholpen wordt.

Staat u op de wachtlijst bij een ziekenhuis en wilt u op onze aanmeldlijst? Dan verzoeken we u in uw dossier van het ziekenhuis na te kijken hoe groot de prostaat is.

Corona

Het is mogelijk om een afspraak te maken voor een intake bij uroloog Oncko van Vierssen Trip. Door corona is de wachttijd opgelopen voor de operaties die worden verricht bij onze samenwerkingspartners Spaarne Gasthuis in Hoofdorp en het ziekenhuis in Aalst (België). We plannen de ingreep zo snel mogelijk in rekening houdend met het moment van aanmelding.

Via Andros

Andros adviseert met name HoLEP én Green Light laserbehandelingen. De TURP-operatie, die veelal als standaard in het ziekenhuis wordt aangeboden, adviseert Andros alleen nog in uitzonderlijke gevallen omdat de juiste laserbehandeling meestal meer voordelen heeft voor de cliënt.

Lees verder over:

logo zkn Keurmerk

Het ZKN-keurmerk garandeert kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en hygiëne met onafhankelijke toetsingen.

Artsenblog